Πρόστιμα στις τράπεζες από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Πρόστιμα στις τράπεζες από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Μετά από δεκάδες καταγγελίες δανειοληπτών η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επέβαλλε πρόστιμα 238.000 ευρώ στις τράπεζες για τη μη έγκαιρη έκδοση των βεβαιώσεων οφειλών δανειολήπτες, προκειμένου να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση των καταγγελιών προκύπτουν 37 περιπτώσεις, όπου δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες και για τις οποίες καταλογίστηκαν σημαντικά πρόστιμα.
Σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή τονίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στις υπηρεσίες 333 καταγγελίες για ενδεχόμενη παράβαση των προθεσμιών που τίθενται από τον νόμο.

Οι εν λόγω καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα και προωθούνται άμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα για υποβολή απαντητικού υπομνήματος, με ρητή αναφορά στις διατάξεις του νόμου για υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να παραδίδουν ατελώς και εντός 10 εργάσιμων ημερών τις βεβαιώσεις οφειλών.
Επίσης, ο γγ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, έχει αποστείλει δύο επιστολές στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με τις οποίες καλεί τις τράπεζες να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα από τον νόμο και να εκδίδουν αμελλητί τις βεβαιώσεις. Επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο έχει αποσταλεί και σε καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με την οποία εφιστάται η προσοχή στις διατάξεις του νόμου.

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments