Οι χαμηλόμισθοι αντί να πάρουν αύξηση το 2015, απλώς αυξήθηκαν.

Οι χαμηλόμισθοι αντί να πάρουν αύξηση το 2015, απλώς αυξήθηκαν.

Το 60% των εργαζομένων παίρνει μισθό κάτω από 1000 ευρώ

Σύμφωνα με τις καταστάσεις προσωπικού που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις στο ΣΕΠΕ, το 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των δηλωμένων εργαζομένων κατά 88.666 άτομα (5,79%).

Ήτοι σε σύνολο από 1.531.179 σε 1.619.845 άτομα, αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκε και ο αριθμός των χαμηλά αμειβομένων κατά 80.410 άτομα (+8,53%).

Kατά 29.792 (+8,92%) αυξήθηκαν οι εκ περιτροπής καθώς και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. (Από 333.918 το 2014 σε 363.710 το 2015)

Πως διαμορφώθηκαν οι μισθοί

οι αμειβόμενοι από 501-600 ευρώ αυξήθηκαν κατά 18.153 άτομα και σε ποσοστό 13,24%

οι αμειβόμενοι από 601-700 ευρώ αυξήθηκαν κατά 14.511 άτομα και ποσοστό 10,56%

οι αμειβόμενοι από 701-800 ευρώ αυξήθηκαν κατά 10.339 άτομα και σε ποσοστό 8%

οι αμειβόμενοι από 801-900 ευρώ αυξήθηκαν κατά 5.343 άτομα και σε ποσοστό 4,84%

οι αμειβόμενοι με μισθό από 901-1.000 ευρώ αυξήθηκαν σε ποσοστό 2,40%

οι εργαζομένοι που είχαν αμοιβές πάνω από 1.200 ευρώ αυξήθηκαν σε ποσοστό από 0,9% έως 5%

ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό πάνω από 3.000 ευρώ έφτασαν τους 50.128 (μόλις το 3,09% του συνόλου των εργαζομένων).

53.877 εργαζόμενοι δηλώθηκαν ως απασχολούμενοι σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις (για τον λόγο αυτό ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων ήταν 1.673.732).

Ενώ ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών στο σύνολο των εργαζομένων ήταν 1,651 δισ. ευρώ (από 1,595 δισ. ευρώ), δηλαδή αυξημένος κατά 3,47%.

 

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments