Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Στο μικροσκόπιο η δράση δικηγορικών εταιρειών που λειτουργούν ως εισπρακτικές

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Στο μικροσκόπιο η δράση δικηγορικών εταιρειών που λειτουργούν ως εισπρακτικές

Με αφορμή καταγγελίες οφειλετών που εξακολουθούν να κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αφορούν σε αντιδεοντολογικές τηλεφωνικές οχλήσεις από δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, ο γενικός γραμματέας Αντώνης Παπαδεράκης απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλειο Αλεξανδρή.

Με την επιστολή ο γενικός γραμματέας ζητά να ενημερωθεί για την εξέλιξη των εκατό περίπου καταγγελιών, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στρέφονται κατά δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των καταγγελλόντων, μετέρχονται αθέμιτων πρακτικών που χρησιμοποιούν συχνά οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών.

Με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικότητας, τη διασφάλιση του απορρήτου των πολιτών και το καθήκον της πολιτείας να προστατεύει τους καταναλωτές-οφειλέτες από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επανεξετάζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών στην κατεύθυνση μείωσης της ψυχολογικής επιβάρυνσης και βελτίωσής του υπέρ των οφειλετών.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή: «η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών συναλλακτικής συμπεριφοράς, των κανόνων λειτουργίας, την κρατική εποπτεία Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, καθώς και τη ρύθμιση των σχέσεών τους με τους δανειστές και τους οφειλέτες αυτών.

Οι καταγγελίες των οφειλετών που κατατίθενται στις υπηρεσίες μας διερευνώνται και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας από τους δανειστές και τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Ωστόσο, οι υπηρεσίες μας γίνονται συχνά δέκτες καταγγελιών, τηλεφωνικών και γραπτών, που αφορούν σε φαινόμενα έλλειψης σεβασμού της προσωπικότητας και μη διαφύλαξης του προσωπικού απορρήτου, από δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες Σύμφωνα με τη με αριθμό 598/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Δικηγόροι/Δικηγορικές Εταιρείες, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του δικηγορικού λειτουργήματος, η άσκηση του οποίου διέπεται από ειδικούς θεσμικούς κανόνες, εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ως άνω Νόμου.

Κατά συνέπεια, οι σχετικές καταγγελίες προκειμένου για τον έλεγχο της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς που επιδεικνύεται, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών οχλήσεων και την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων, αποστέλλονται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Την ίδια τακτική ακολουθεί και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως αναφέρεται στη με αριθμό 49/2011 Απόφασή της (αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3111-4/5/2011). Γνωρίζουμε ότι το θέμα έχει απασχολήσει το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει υιοθετήσει την άποψη ότι οι αθέμιτες συμπεριφορές που επιδεικνύονται απέναντι σε πολίτες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι των δανειστών τους, προσβάλουν το σύνολο του δικηγορικού σώματος. Γνωρίζουμε επίσης ότι στη συνεδρίαση της 11/11/2014 ο Σύλλογός σας αποφάσισε την προσθήκη σχετικής διάταξης στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων. Με βάση τα παραπάνω, οι υπηρεσίες μας έχουν προωθήσει σχετικές καταγγελίες (104 κατά το πλήθος,) στο σύλλογό σας για να επιληφθεί αρμοδίως»

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments