26 ΜΑΪΟΥ (Πέμπτη) Των Aγίων Αποστόλων Κάρπου (επισκόπου Θράκης), Αλφαίου και Ιούδα, Σενεσίου (επισκόπου Καρπασίας), Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου. Ο Απόστολος Κάρπος ήταν ένας από τους εβδομήντα μαθητές του Χριστού. Ήταν επίσκοπος Θράκης και με τη διδασκαλία του προσέλκυσε ολόκληρες πόλεις που βαπτίσθηκαν στο όνομα του Χριστού. Οι ειδωλολάτρες τον πολέμησαν ανελέητα. Ο ίδιος όμως συνήθιζε να λέει: «Εφόσον είσαστε μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη», εννοώντας, ότι ο δρόμος προς τον Χριστό δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Πέθανε ειρηνικά. Ο Νεομάρτυρας Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ασπάστηκε το Μωαμεθανισμό και εντάχθηκε στο Tάγμα των Δερβίσηδων. Επί δεκαοκτώ χρόνια περιφερόταν ως δερβίσης από πόλη σε πόλη, κάνοντας όμως πράξεις που ήταν σύμφωνες με τη χριστιανική πίστη, ενώ έλεγχε αυστηρά την τουρκική τυραννία. Κάποια στιγμή ο έλεγχος της συνείδησής του τον έκανε να ομολογήσει ενώπιον των Τούρκων ότι παραμένει Χριστιανός. Οδηγήθηκε στη Σμύρνη και αποκεφαλίστηκε.

26 ΜΑΪΟΥ (Πέμπτη) Των Aγίων Αποστόλων Κάρπου (επισκόπου Θράκης), Αλφαίου και Ιούδα, Σενεσίου (επισκόπου Καρπασίας), Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου.  Ο Απόστολος Κάρπος ήταν ένας από τους εβδομήντα μαθητές του Χριστού. Ήταν επίσκοπος Θράκης και με τη διδασκαλία του προσέλκυσε ολόκληρες πόλεις που βαπτίσθηκαν στο όνομα του Χριστού. Οι ειδωλολάτρες τον πολέμησαν ανελέητα. Ο ίδιος όμως συνήθιζε να λέει: «Εφόσον είσαστε μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη», εννοώντας, ότι ο δρόμος προς τον Χριστό δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Πέθανε ειρηνικά. Ο Νεομάρτυρας Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ασπάστηκε το Μωαμεθανισμό και εντάχθηκε στο Tάγμα των Δερβίσηδων. Επί δεκαοκτώ χρόνια περιφερόταν ως δερβίσης από πόλη σε πόλη, κάνοντας όμως πράξεις που ήταν σύμφωνες με τη χριστιανική πίστη, ενώ έλεγχε αυστηρά την τουρκική τυραννία. Κάποια στιγμή ο έλεγχος της συνείδησής του τον έκανε να ομολογήσει ενώπιον των Τούρκων ότι παραμένει Χριστιανός. Οδηγήθηκε στη Σμύρνη και αποκεφαλίστηκε.

Των Aγίων Αποστόλων Κάρπου (επισκόπου Θράκης), Αλφαίου και Ιούδα, Σενεσίου

(επισκόπου Καρπασίας), Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου.

 

Ο Απόστολος Κάρπος ήταν ένας από τους εβδομήντα μαθητές του Χριστού. Ήταν επίσκοπος Θράκης και με τη διδασκαλία του προσέλκυσε ολόκληρες πόλεις που βαπτίσθηκαν στο όνομα του Χριστού. Οι ειδωλολάτρες τον πολέμησαν ανελέητα. Ο ίδιος όμως συνήθιζε να λέει: «Εφόσον είσαστε μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη», εννοώντας, ότι ο δρόμος προς τον Χριστό δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Πέθανε ειρηνικά.

Ο Νεομάρτυρας Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ασπάστηκε το Μωαμεθανισμό και εντάχθηκε στο Tάγμα των Δερβίσηδων. Επί δεκαοκτώ χρόνια περιφερόταν ως δερβίσης από πόλη σε πόλη, κάνοντας όμως πράξεις που ήταν σύμφωνες με τη χριστιανική πίστη, ενώ έλεγχε αυστηρά την τουρκική τυραννία. Κάποια στιγμή ο έλεγχος της συνείδησής του τον έκανε να ομολογήσει ενώπιον των Τούρκων ότι παραμένει Χριστιανός. Οδηγήθηκε στη Σμύρνη και αποκεφαλίστηκε.

 

 

 

 

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments