Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για τους πλειστηριασμούς – Υπεύθυνος για την εμπορική αξία είναι ο δικαστικός επιμελητής

Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για τους πλειστηριασμούς – Υπεύθυνος για την εμπορική αξία είναι ο δικαστικός επιμελητής

Από τις αρχές του μήνα μπορούν να διενεργούν πλειστηριασμοί ακινήτων στην εμπορική τους αξία οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές καθώς εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, που ρυθμίζει τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου, που κατάσχεται.

Σύμφωνα με το ΠΔ, αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος υποχρεούται να προσλάβει για το παραπάνω έργο πιστοποιημένο εκτιμητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ορίζοντας προθεσμία για τη σύνταξη και παράδοση της σχετικής εκτίμησης.

Η εκτίμηση της αξίας θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, ενώ θα πρέπει να τηρείται πιστά και ο Κώδικας Δεοντολογίαςτης Τράπεζας της Ελλάδος για συνεργάσιμους ή μη δανειολήπτες.

Η αμοιβή για την διενέργεια της εκτίμησης καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκαστική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments