Δείτε αναλυτικά πού χρωστά η Ελλάδα τα 321 δισ. – Τι θα πληρώσουμε και πότε (πίνακες)

Δείτε αναλυτικά πού χρωστά η Ελλάδα τα 321 δισ. – Τι θα πληρώσουμε και πότε (πίνακες)

Ο εξειδικευμένος σε φορολογικά θέμα ιστόστοπος www.taxheaven.gr κατήρτισε ενδιαφέροντες πίνακες, στους οποίους αναλύεται η κατανομή και το χρονοδιάγραμμα λήξεων του Δημοσίου χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016 καθώς και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης , όπως είχε διαμορφωθεί για το 2015, χωρίς να υπάρχουν αξιόλογες μεταβολές για το 2016.

Η κατανομή του χρέους

Ομόλογα 39,3
Ομόλογα που κατέχει η EKT(SMP program) 14,7
Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες(ΑΝFAs) 5,8
Έντοκα γραμμάτια 14,9
Βραχυπρόθεσμα δάνεια(repos) 11,01
Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) 130,9
ESM 21,4
Δάνεια από το ΔΝΤ 14,4
Δάνεια από Κράτη – μέλη Ευρωζώνης 52,9
Δάνεια από την τράπεζα Ελλάδος 3,8
Λοιπά Δάνεια εσωτερικού 0,3365
Λοιπά Δάνεια εξωτερικού 4,8
Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή τρ .Επενδύσεων) 7,4
   
ΣΥΝΟΛΟ €321,7 δις

 

Η κατανομή του χρέους κατ΄έτος

 

Το κόστος εξυπηρέτησης (2015)

Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Κατηγορίες δημόσιου χρέους Κόστος Εξυπηρέτησης 2015 ανά κατηγορία χρέους (%)
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ EYPOZONHZ(GLF) 0,52%
ΔΑΝΕΙΑ EFSF-ESM 0,39%
ΔΑΝΕΙΑ IMF 3,83%
ΟΜΟΛΟΓΑ 3,75%
ΕΝΤΟΚΑ 2,84%
REPOZ 4,45%
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,02%
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ευρωπαϊκή χραπ .Επενδύσεων) 4,24%
ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,20%

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments