Λύση στο ζήτημα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από κολλέγια υπόσχεται ο Φίλης

Λύση στο ζήτημα της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από κολλέγια υπόσχεται ο Φίλης

Οριστική λύση σε ένα ζήτημα που χρονίζει, αυτό της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων υπόσχεται έως το τέλος του έτους ο Νίκος Φίλης.

a_filis

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας περίπου 3.000 υποθέσεις αποφοίτων κολλεγίων τα οποία συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, περιμένουν την αναγνώριση σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων τους, με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ.

Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να προωθήσει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ώστε να διορθωθούν οι υπάρχουσες στρεβλώσεις και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένα νέο όργανο για αυτό το θέμα, με την συνεργασία επαγγελματικών ενώσεων και επιμελητηρίων της χώρας.

Τι ισχύει με τα πτυχία της Κύπρου
Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου ο ΔΟΑΤΑΠ αποφάσισε να ζητείται από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής στη Κύπρο, η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικού για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου, και βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου.
H υλοποίηση αυτής της απόφασης είναι βέβαιο ότι θα ανακουφίσει χιλιάδες σπουδαστές καθώς και τις οικογένειές τους που χρόνια τώρα αναμένουν την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας για τους τίτλους σπουδών τους.

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments