Παρά μία, 20 οι κατηγορίες εργαζομένων, που θα γνωρίσουν μικρές αυξήσεις στις αποδοχές των μισθών τους.

Παρά μία, 20 οι κατηγορίες εργαζομένων, που θα γνωρίσουν μικρές αυξήσεις στις αποδοχές των μισθών τους.

Οφείλονται στις αναπροσαρμογές-μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Εμμεσες αυξήσεις μισθών, μικρές και περιορισμένες αλλά ευπρόσδεκτες (και χαμηλότερο κόστος ασφάλισης για τις επιχειρήσεις) φέρνει η σταδιακή, από την 1/1/2017 έως και την 1/1/2020, μείωση των εισφορών σε πρώην ΔΕΚΟ, τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες κ.α . Συνολικά σε 19 κατηγορίες μισθωτών.Αντίθετα υψηλότερα ασφάλιστρα θα πληρώνουν όσοι απασχολούν μισθωτούς υγειονομικούς και εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Οι αλλαγές στις εργατικές και εργοδοτικές εισφορές ξεκινούν από αυτό το μήνα και θα γίνονται κάθε χρόνο έτσι ώστε, σε εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού και του ΕΦΚΑ, να διαμορφωθούν εντός 3ετίας στο ίδιο ύψος για όλους τους μισθωτούς και τους εργοδότες τους (6,67% και 13,33%, αντίστοιχα).
Οι 19 κατηγορίες που επηρεάζονται είναι μισθωτοί – παλαιοί ασφαλισμένοι (έως 31/12/92) και συγκεκριμένα:

1 Οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ μέχρι 31-12-1992 και οι εργοδότες που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για αυτούς. Από το 11% η εργατική εισφορά διαμορφώνεται σε 9,92% από 1/1/2017, σε 8,84% από 1/1/2018, σε 7,75% από 1/1/2019 και σε 6,67% από 1/1/2020. Αντίστοιχα η εργοδοτική εισφορά από 22% θα πέσει σε 13,33% (19,83% φέτος, 17,67% από 1/1/2018, στο 15,5% από 1/1/2019 και στο 13,33% από 1/1/2020).

2 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Προσωπικού ΗΣΑΠ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι εργοδότες τους: Η εισφορά του ασφαλισμένου από 8,835% θα πέσει στο 8,29% από 1/1/2017, στο 7,75% από 1/1/2018, στο 7,22% από /1/1/2019 και στο 6,67% από 1/1/2020. Η εργοδοτική εισφορά από 19,165% θα μειωθεί σε 17,70% από 1/1/2017, 16,25% από 1/1/2018, σε 14,79% από 1/1/2019 και σε 13,33% από την 1/1/2020.

3 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Προσωπικού ΕΤΕ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι εργοδότες τους. Από 8,835% στο 8,29% από 1/1/2017, στο 7,75% από 1/1/2018, στο 7,22% από 1/1/2019 και στο 6,67% από 1/1/2020. Για την ΕΤΕ από 19,915% στο 18,27% από 1/1/2017, στο 16,66% από 1/1/2018, στο 14,98% από 1/1/2019 και στο 13,33% από 1/1/2020.

4 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ κατά την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι εργοδότες τους.

5 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που ήταν ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ κατά την ημερομηνία ένταξης του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (1-8-2008) και οι εργοδότες τους (από 19,165% η εργοδοτική εισφορά σταδιακά στο 13,33%).

6 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας η -Εθνική- κατά την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (1-8-2008) έχουν ήδη εισφορά 6,67% αλλά ο εργοδότης τους θα πέσει από το 16,6% στο 13,33%.

7 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων μέχρι την ημερομηνία ένταξής του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (31-7-2007) και ασφαλίζονται για απασχολήσεις τους από 1-8-2007 και μετά σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις στο ΤΣΕΑΠΓΣΟ και οι εργοδότες τους (από 8% στο 6,67% και οι εργοδότες από 15% στο 13,33%).

8 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων και οι εργοδότες τους (από 10,97% στο 6,67% και από 16,03% στο 13,33%,αντίστοιχα).
9 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως ιπτάμενο προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων ή ΥΠΑ- τεχνικό προσωπικό και οι εργοδότες τους.

10 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε πτητικές εργασίες και οι εργοδότες που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για τους ασφαλισμένους αυτούς.

11 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού, υποβολείς και μουσικοί εγχόρδων και κρουστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου και προσωπικό σκηνής και οι εργοδότες τους.

12 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993 που εργάζονται ως ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικοί πνευστών οργάνων και χορευτές και οι εργοδότες τους.

13 Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μετά την 1-1-1993 που εργάζονται ως ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικοί εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής, χορευτές – χορεύτριες, προσωπικό Ο.Α. και αεροπορικών εταιριών, πτυχιούχοι χειριστές αεροσκαφών που εκτελούν πτητικές εργασίες και οι εργοδότες τους.

14 Οι τακτικοί υπάλληλοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (μειώνεται η εργοδοτική εισφορά από 25,33% σταδιακά σε 13,33%).

15 Οι τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το ΝΠΔΔ με διατάξεις που ακολουθούν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Δημοσίου (από το μηδέν η εργοδοτική εισφορά φτάνει σταδιακά στο 13,33%).

16 Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης.

17 Οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών Θεσσαλονίκης (μείωση εργατικής εισφοράς από 8,5% σε 6,67% και αύξηση της εργοδοτικής 7,5% που επιβλήθηκε τον Δεκέμβριο του ’16 σταδιακά στο 13,33%).

18 Οι τακτικοί υπάλληλοι του Τομέα Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων που ασφαλίζονται με τις διατάξεις του πρώην Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (αυξάνεται η εργοδοτική εισφορά από 4% στο 13,33%).

19 Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών θα αρχίσουν να πληρώνουν εισφορά (από 0% στο 6,67% και η εργοδοτική από 14% στο 13,33%).

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments