Αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 800 ευρώ – Τι ισχύει

Αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 800 ευρώ – Τι ισχύει

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για τη διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για αναστολή συμβάσεων εργασίας και χορήγηση του επιδόματος των 800 ευρώ.

Η διαδικασία για τους ωφελούμενους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ,που έχουν πληγεί από την αναστολή εργασίας λόγω κορωνοϊού, προβλέπεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύθηκε στις 28.03.2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

2. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους.

 

Τηλεργασία και αναστολή συμβάσεων εργασίας – Καταβολή ποσού πλέον της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού COVID -19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

2. Επιχειρήσεις-εργοδότες δύνανται να καταβάλουν στους εργαζόμενούς τους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, εξ ελευθεριότητας . Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 1 του παρόντος κεφαλαίου, δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία με τηλεργασία πρέπει, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία, που τηρείται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει.

Διαβάστε τη σχετική ΚΥΑ: FEK-28.03.2020-ERGASIA

Πηγή: cnn.gr

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments