Πωλείται πάλι το Χίλτον

Πωλείται πάλι το Χίλτον

Αρχίζει εκ νέου η διαδικασία πώλησης της Ιονικής Ξενοδοχειακής, ιδιοκτήτριας του Χίλτον της Αθήνας, από την Alpha Bank. Όπως αναφέρει το Reuters, η τράπεζα, η οποία κατέχει το 97,3% της Ιονικής Ξενοδοχειακής, θέτει ως προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος την 11η Μαρτίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σύμβουλος πώλησης θα είναι η Citi.

Με την πώληση της Ιονικής Ξενοδοχειακής, η κεφαλαιοποίηση της οποίας αποτιμάται στα περίπου 106 εκατ. ευρώ βάσει της τελευταίας τιμής κλεισίματος (8,13 ευρώ), η Alpha Bank στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση. Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι ελληνικές τράπεζες μετά την κεφαλαιοποίηση έχουν συμφωνήσει να μην πωλούν βασικές τραπεζικές δραστηριότητες αλλά τη συμμετοχή τους σε περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο κ. Θεόδωρος Γιατράκος, επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής της Citi σε Ελλάδα και Κύπρο ηγείται των διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά μεμονωμένα ή ως επενδυτικές κοινοπραξίες.

H ανακοίνωση της Alpha Bank
Η Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank”) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας πωλήσεως του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (ανερχόμενο σε 97,3% περίπου) στο μετοχικό κεφάλαιο της Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. (“IΞE”), εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (“Διαδικασία”). Η ΙΞΕ είναι η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.

Η Διαδικασία αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδυτών υψηλού επιπέδου προς τον σκοπό περαιτέρω αναδείξεως της κορυφαίας αυτής ξενοδοχειακής μονάδας ως σημείου αναφοράς στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών διεθνούς επιπέδου.
Η Citigroup Global Markets Ltd (“Citi”) ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank για τη Διαδικασία.

Oι επενδυτές καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας έως την Παρασκευή 11.3.2016 και ώρα 12.00μ.μ. Λονδίνου. Οιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη Διαδικασία θα πρέπει να απευθύνονται προς τους εκπροσώπους της Citi, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται κατωτέρω:

Theodoros Giatrakos
Director, Head of Greece and Cyprus Investment Banking
Citigroup Global Markets Ltd.
theodoros.giatrakos@citi.com

Julian Allen
Managing Director, Head of EMEA Real Estate and Lodging Investment Banking
Citigroup Global Markets Ltd.

Pantelis (Linos) Lekkas
Managing Director, Head of CEEMEA Corporate
and Investment Banking
Citigroup Global Markets Ltd.

Η Διαδικασία δεν απευθύνεται προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα στo πλαίσιο δημοσίας προσφοράς ούτε σχετίζεται με τη διενέργεια δημοσίας προσφοράς στην Ελλάδα ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα.

Η Διαδικασία απευθύνεται αποκλειστικά προς “ειδικούς επενδυτές” κατά την έννοια του Άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 2 παρ. 1(στ) του ν.3401/2005 και σε επενδυτές που εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 3 παρ. 2(c) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του άρθρου 3 παρ. 2(γ) του ν.3401/2005″.

Comments

comments

Posts Carousel

Latest Posts

Featured Videos

Categories

Comments

comments